VCA cursus

Veilig werken? Volg een VCA cursus. ARBO centrum is de opleider voor jouw VCA cursus. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid, milieu- Checklist Aannemers. Tijdens deze VCA cursus worden bedrijven getoetst en gecertificeerd op hun kennis van veiligheid, gezondheid en milieu.

Direct aanmelden

Loading...

VCA diploma check

Check de echtheid van een certificaat

Zoek je een VCA locatie in de buurt?

Check hier alle VCA locaties

VCA diploma

Alles over VCA diploma

Toch liever een groepstraining?

Laat je nummer achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op voor de mogelijkheden.

Alles weten over VCA? Je kan het hier vinden!

VCA is een begrip dat in veel verschillende branches terugkomt. Honderdduizenden werknemers en ZZP’ers zijn hiermee bekend.

Een VCA cursus is in menig branche één van de belangrijkste onderwerpen wanneer het gaat om veilig werken. Een vereiste, zelfs.  

VCA cursus

Toch is VCA nog niet bij iedereen bekend. Als specialist op het gebied van veiligheid, waarbij VCA niet mag ontbreken, vinden wij het belangrijk om onze kennis over VCA te delen. 


Dat doen wij op deze pagina. 

VCA... wat is het nou precies?

Maar wat is VCA precies? VCA is in het leven geroepen om veiligheid op de werkvloer of de werklocatie te verbeteren. Dit gebeurt door eisen te stellen aan het kennisniveau van de organisatie en de hierin actieve medewerkers.

VCA
Veilig werken

VCA wordt doorgaans gebruikt in sectoren waarin men kan spreken van risicovolle beroepen. De risico’s hebben dan voornamelijk betrekking op de veiligheid en gezondheid van medewerkers, en het milieu.

ARBO centrum is een specialist op het gebied van de Arbowet en alles wat hierbij komt kijken. Wij verzorgen onder andere cursussen en opleidingen. Ook op het gebied van VCA, wat een voortvloeisel is uit de Arbowet. 

 

In Nederland is op het gebied van veiligheid alles gelukkig goed geregeld. Zo kent de Arbowet belangrijke bepalingen die zorgen voor zo veel mogelijk veiligheid. Veel bepalingen uit de wet zijn voortvloeisels uit Europese wetgeving. 

 

 

Hoofdkantoor ARBO centrum

Dikwijls is het aan landen zelf om te bepalen hoe Europese wetgeving in nationale wetgeving wordt geïmplementeerd. 

 

Hogere wetgeving is niet altijd dwingend. Daar waar deze dit wel is, is er voor landen vaak ruimte om hier naar eigen inzicht invulling aan te geven. In Nederland speelt de Arbowet hierin een cruciale rol.

De Nederlandse wet, in het bijzonder de Arbowet laat eveneens ruimte om deels naar eigen inzicht te bepalen hoe er aan de wet wordt voldaan. 

Dat is prettig, maar het is wel belangrijk dat kwaliteit wordt gewaarborgd. VCA voorziet hierin. 

Nederland is een land met een uitstekende reputatie op het gebied van veiligheidswetgeving. Zowel qua implementatie en uitwerking van wetten als qua handhaving hiervan.

 

Dat is een goede zaak, want veel werkenden lopen (grote) risico’s bij het uitvoeren van hun beroep.

“Van de 7 miljoen werkende Nederlanders krijgen er volgens de Rijksoverheid jaarlijks 200.000 te maken met een bedrijfsongeval.”

Een VCA cursus is in het leven geroepen om in “risicovolle sectoren” te zorgen voor zo veel mogelijk veiligheid. 

Risicovolle sectoren staat bewust tussen aanhalingstekens. Er is namelijk geen vastomlijnde lijst met sectoren of beroepen waarin VCA van toepassing is.

Wie beheert VCA?

VCA is uiteraard niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ook is het niet iets dat – nu het er eenmaal is – gewoon wordt gelaten voor wat het is. Rondom VCA is altijd een levendige discussie. Zo is VCA namelijk ook ontstaan: uit een discussie over veiligheid.

De belangen van VCA
Gasmasker

Eind jaren 80 kwam er een discussie op gang over de veiligheid in de petrochemische industrie. In de petrochemie was er sprake van zeer veel ongevallen en incidenten. Dit had te maken met de gevaarlijke aard van het werk in deze sector: werk met giftige, explosieve of op andere wijze gevaarlijke stoffen.

 

Meer over wie beheert VCA?

Geschiedenis van VCA

Vertegenwoordigers van deze industrie kwamen bij elkaar in een werkgroep. Die werkgroep begon in 1989 met een onderzoek naar het invoeren van een universele standaard voor het controleren van de veiligheid.

 

De veiligheid moest zich richten op de gebieden gezondheid, milieu en veiligheid in het algemeen.

VCA voor alle sectoren

De uitkomst van deze werkgroep was het tot stand komen van VCA. De eerste versie van VCA werd gepresenteerd in 1994. Sinds die tijd is VCA blijven ontwikkelen.

 

Eens in de zoveel jaar wordt er een nieuwe versie van VCA checklist uitgebracht, waarin nieuwe technieken en ontwikkelingen, maar ook nieuwe risico’s zijn verwerkt. 

 

De laatste uitgave van VCA stamt op het moment van schrijven uit 2017. 

 

Valbeveiliging
Bouw

Achteraf gezien kan men concluderen dat de werkgroep op tijd is opgericht. De komst van VCA heeft ervoor gezorgd dat het aantal incidenten fors is teruggedrongen. 

 

Hiermee is de petrochemie op het gebied van veiligheid een voorbeeld geworden voor andere industrieën en sectoren.

Natuurlijk is de reductie van het aantal ongevallen en incidenten niet alleen aan VCA te danken. VCA heeft echter wel een doorlopende discussie aangezwengeld, op basis waarvan nog meer veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

 

De werkgroep die verantwoordelijk was voor het ontstaan en invoeren van VCA, bestaat ook vandaag de dag nog.

 

Het is de SSVV: de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid.

 

De SSVV werkt samen met (branche)organisaties uit 22 verschillende industrieën en sectoren en zorgt zo voor een brede toepassing van VCA. Hierover meer in het volgende hoofdstuk.

Waar van origine de kennis van de werkgroep redelijk beperkt was, is deze tegenwoordig haast allesomvattend. Vanuit alle sectoren waarin VCA een belangrijke rol speelt, zijn bestuurders en specialisten betrokken.

 

Het beheer van VCA gebeurt pro-actief. Doorlopend wordt nieuwe kennis ingebracht, vinden er discussies plaats en wordt er gewerkt aan het verder ontwikkelen van VCA.

Er wordt bij het beheer van VCA bewust gekozen voor periodieke updates met een ruime interval. De implementatie van VCA heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Wijzigingen betekenen dat organisaties die VCA-gecertificeerd zijn, mogelijk veranderingen moeten doorvoeren. Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen veiligheid en stabiliteit.


Om de druk op organisaties te verlichten, krijgt VCA alleen updates wanneer deze relevant zijn. Er worden geen kleine of enkele wijzigingen in VCA checklist doorgevoerd, tenzij deze van cruciaal belang zijn. Op deze manier blijft VCA goed toepasbaar zonder dat organisaties en werknemers doorlopend worden gedwongen om aanpassingen te maken. Daarbij blijft VCA ook altijd actueel, omdat bij elke update alle relevante grote ontwikkelingen en wijzigingen worden doorgevoerd.

Het werkbaar houden van VCA is belangrijk. Vooral werknemers zullen zelden worden geconfronteerd met wijzigingen. Een VCA certificaat voor werknemers is 10 jaar geldig. Na deze tien jaar dient het certificaat opnieuw behaald te worden. Mogelijk ziet het VCA examen er dan net iets anders uit omdat VCA in de tussentijd gewijzigd is.

De structuur van de SSVV

De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid die VCA beheert, bestaat dus uit een samenwerkingsverband van 22 (branche)organisaties door heel Nederland, die verschillende sectoren vertegenwoordigen.

De organisatie van de SSVV wordt gevormd door een bestuur, centraal college van VCA-deskundigen en een bureau. Ook zijn er diverse samenwerkingen met andere stichtingen en instanties en zijn er door de SSVV 25 certificatie-instellingen en 18 gecertificeerde exameninstellingen benoemd. 

vca

Het Algemeen Bestuur van de SSVV komt tweemaal per jaar samen om ontwikkelingen omtrent VCA en de VCA cursus te bespreken.

 

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de missie, visie, strategie, diensten en producten en communicatie van de SSVV. Vanuit elke aangesloten branche-organisatie of vereniging zijn afgevaardigden vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar, maar is – zoals de naam al doet vermoeden – dagelijks bezig met alles omtrent VCA.

 

Een zeer belangrijk onderdeel van de SSVV is het Centraal College van Deskundigen VCA. In dit college zijn de experts met inhoudelijke kennis op het gebied van VCA aanwezig. Het college bestaat voor de helft uit opdrachtgevers en voor de helft uit opdrachtnemers, voor een goede balans.

Waarom VCA belangrijk is

VCA is een cruciaal instrument om in elke werkomgeving te zorgen voor maximale veiligheid. Veiligheid op de werkvloer verdient doorlopend aandacht. Dit blijkt alleen al uit de cijfers en feiten. 

 

Van de 7 miljoen werkende Nederlanders krijgen er volgens de Rijksoverheid jaarlijks 200.000 te maken met een bedrijfsongeval. Het werkelijke aantal ligt wellicht zelfs nog hoger. Dit zijn de bedrijfsongevallen die geregistreerd zijn. 

Van die 200.000 geregistreerde ongevallen, is er in 2.300 gevallen sprake van een ernstig bedrijfsongeval. Een ernstig bedrijfsongeval is een ongeval waarbij werknemers blijvend letsel oplopen, of zelfs overlijden. 

Een geschrokken werker in de bouw

Gemiddeld vinden er dus bijna 550 bedrijfsongevallen per dag plaats, waarvan meer dan 6 ernstige ongevallen. Gemiddeld overlijden er jaarlijks in ons land 60 mensen aan de gevolgen van een bedrijfsongeval. Dat komt neer op 1 a 2 dodelijke bedrijfsongevallen per week.

De bovenstaande cijfers spreken boekdelen. Veiligheid is belangrijk en VCA levert hier een cruciale bijdrage aan. Om de cijfers nog beter in context te plaatsen: de in de vorige alinea genoemde cijfers hebben alleen betrekking op bedrijfsongevallen die werknemers of op locatie treffen. 

 

Eventuele slachtoffers naast deze werknemers zijn niet in de cijfers meegenomen. In tal van sectoren zijn werkzaamheden niet alleen van invloed op medewerkers zelf, maar ook op hun omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een elektricien die op locatie werkzaam is. Zijn/haar werkzaamheden raken de veiligheid van anderen. Zowel tijdens het uitvoeren als erna. 

 

VCA ziet toe op totale veiligheid: op het gebied van gezondheid, milieu, de veiligheid van jezelf, maar ook die van anderen.

“Bij bedrijven met minder dan tien werknemers vielen tussen 2015 en 2019 gemiddeld genomen de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen.”

Er blijft veel werk te doen

De komst van VCA heeft gezorgd voor meer bewustzijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Er is sprake van meer kennis en meer bewustzijn van risico’s. Organisaties en medewerkers werken veiliger. Niet alleen omdat dit verplicht is, maar ook omdat zij dagelijks de meerwaarde ervaren.

Sinds de invoering van VCA is in vrijwel alle sectoren de hoeveelheid ernstige ongelukken gedaald. Dat is een fijne wetenschap voor organisaties en werknemers. Niemand wil aan het werk zijn met het idee dat er een grote kans is op een ongeluk.

Een hand dat wordt verbonden na een bedrijfsongeval

Natuurlijk is men wel realistisch: iemand met een risicovol beroep is zich echt wel bewust van het feit dat er in de basis een hogere kans is op ongelukken dan met een kantoorbaan.

 

Het feit dat er veel aandacht is voor veiligheid werkt al geruststellend. Dat de feiten resultaat laten zien, is belangrijk voor iedereen die in een risicovolle sector werkzaam is.

Desondanks blijft er veel werk te doen. Uit cijfers blijkt namelijk dat er over meerdere jaren gezien nog steeds een stijging is van het aantal arbeidsongevallen.

 

Dat is een kwalijke zaak en een teken dat er doorlopend aandacht besteed dient te worden aan veiligheid.

Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval is gestegen van 4368 in 2018 naar 4474 in 2019. Vorig jaar overleden 69 mensen als gevolg van een ongeval tijdens het werk (2018: 71). Verreweg de meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de bouw. Ook in de sectoren industrie, vervoer en opslag en de agrarische sector vielen veel slachtoffers.”

De bouwsector, industrie, agrarische sector en de vervoerssector worden expliciet genoemd. Dit zijn sectoren waarin een VCA cursus van groot belang is. Echter, er zijn nog veel meer sectoren die in deze cijfers worden meegenomen. Sectoren waarin VCA doorgaans niet wordt gehanteerd. Bovendien zeggen de absolute cijfers niets over de groei van sectoren. Wordt deze groei wel meegenomen, dan is er alsnog een positieve ontwikkeling te zien.

Wat ook in het rapport te lezen is, is dit: “Bij bedrijven met minder dan tien werknemers vielen tussen 2015 en 2019 gemiddeld genomen de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen.” Hoewel er uitzonderingen zijn, die elders op deze pagina worden behandeld, gaat het bij VCA-gecertificeerde bedrijven doorgaans om bedrijven met meer dan 35 werknemers.

Voorkom arbeidsongeval door VCA cursus te volgen

Dat ernstige arbeidsongevallen voornamelijk plaatsvinden in kleinere bedrijven, is indirect een teken dat VCA werkt. Bij veel grotere bedrijven is VCA namelijk verplicht.

Daarom is er in sommige kringen ook een discussie gaande of VCA niet moet worden aangepast om te gelden voor kleinere bedrijven.

In sectoren die bekend staan om het grote aantal ongevallen, zoals de bouw, is sinds de invoering van VCA een structurele afname in (ernstige) ongelukken waargenomen. Zo heeft in 2018 3,5% van alle werknemers en zelfstandigen in de bouw letsel opgelopen tijdens het werk. Dit varieert van zeer klein tot ernstig letsel. Er zijn jaren geweest waarin dit percentage structureel hoger lag.

 

VCA is natuurlijk niet het enige instrument dat erop gericht is om de veiligheid te vergroten. VCA kan dit ook niet alleen. VCA verricht echter nog een belangrijke functie en dat is dat er vanuit VCA nieuwe veiligheidsmaatregelen ontstaan.

VCA is een middel om ervoor te zorgen dat er aan wettelijke verplichtingen wordt voldaan. VCA kan natuurlijk niet allesomvattend zijn en is daar ook niet voor bedoeld. VCA-checklist is bedoeld om een goede basis te leggen voor veiligheid. De basis moet worden nageleefd, maar deze biedt eveneens ruimte om op voort te bouwen.

 

Dat is dan ook wat gebeurt. Steeds meer specifieke veiligheidsbepalingen en -eisen hebben de afgelopen jaren hun intrede gedaan. Zo hebben bijvoorbeeld vrijwel alle bedrijfsvoertuigen een eigen certificaat. Dit certificaat is nodig om het voertuig te mogen besturen en/of bedienen.

 

Zonder een goede basis als VCA is het maken van nieuw veiligheidsbeleid een stuk moeilijker.

Hoeveel bedrijven hebben VCA?

Er zijn in Nederland zo’n 15.000 bedrijven die VCA-gecertificeerd zijn. Dat is een mooi aantal, gezien het feit dat VCA in lang niet alle sectoren gemeengoed is. Het aantal bedrijven dat VCA-gecertificeerd is, blijft groeien en dat is absoluut een goede ontwikkeling.

gordel op de heftruck verplicht

Dankzij het feit dat VCA in steeds meer sectoren gehanteerd wordt, zal het aantal bedrijven dat gecertificeerd is in de toekomst verder toenemen. Het is niet ondenkbaar dat VCA daarbij zijn weg zal vinden naar minder voor de hand liggende sectoren.

Hoeveel mensen hebben een VCA certificaat?

Momenteel hebben in Nederland meer dan 1,5 miljoen mensen een VCA certificaat. Dat is een significant deel van de werkende bevolking. Het geeft aan hoe relevant VCA is in zeer veel verschillende sectoren. Onder medewerkers werkzaam in sectoren waarin VCA gangbaar is, is de dekkingsgraad zo goed als 100%.

VCA in het algemeen

In diverse branches is VCA van toepassing. VCA afkorting staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.” Het is een naam die de inhoud goed beschrijft, maar die tegelijkertijd ruimte voor vragen overlaat.

VCA is namelijk niet – zoals de naam wellicht doet vermoeden – alleen bedoeld voor aannemers. Er zijn tal van branches waarin VCA van toepassing is. Waar is deze geldig? Waarvoor is VCA bedoeld en wat is precies de inhoud hiervan? Wij geven antwoord op al je vragen en bieden je alle informatie die je nodig hebt. 

Er is geen specifiek vastgesteld aantal branches waarin de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers van toepassing is. Het is namelijk grotendeels aan bedrijven en opdrachtgevers zelf om te bepalen of er gewerkt wordt met VCA of niet. 

VCA_cursus bij ARBOcentrum

Het hanteren hiervan is daarom ook niet gelimiteerd tot gespecificeerde branches. Organisaties en werkgevers hebben ook in branches waarin het toepassen van VCA wellicht geen gemeengoed is, wel de mogelijkheid om deze toch te hanteren. 

“Een organisatie kan nog zo veel aandacht besteden aan veiligheid, maar wanneer de mensen op locatie over onvoldoende kennis beschikken, is de ketting maar zo sterk als zijn zwakste schakel.”

Als veiligheidsspecialist pleiten wij uiteraard voor een zo breed mogelijke toepassing van VCA. Elk bedrijf wordt veiliger wanneer er gewerkt wordt volgens VCA-normen. Het maakt niet uit in welke branche een organisatie actief is: bedrijven met werknemers hebben verplichtingen.

 

Bijvoorbeeld de verplichting om te zorgen voor de beste mogelijke veiligheid voor werknemers. Dit geldt dus niet alleen voor risicovolle beroepen zoals bouwvakker, wegwerker of glazenwasser.

Het is op elk bedrijf van toepassing. Veiligheid is overal belangrijk en risico’s zijn overal aanwezig.

VCA is in het leven geroepen om werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het hierbij om kennis en ervaring op het gebied van veiligheid, gezondheid en het milieu. 

Meer lezen over VCA in het algemeen

Wat is VCA?

De vraag wat is VCA’ is in de voorgaande alinea’s al grotendeels beantwoord. Wat VCA precies is, vereist nog wat extra uitleg.

 

De Arbowet stelt dat werkgevers en opdrachtgevers verplicht zijn om hun werknemers en ingehuurde professionals voldoende te onderrichten op het gebied van veiligheid (onder andere met betrekking tot gezondheid, milieu en de omgeving). 

VCA belangen

Hieruit vloeit voort dat werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden op locatie uitvoeren moeten kunnen voldoen aan wat de Arbowet van werkgever of opdrachtgever vraagt. 

In artikel 3 lid 1 van de Arbowet staat: “De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: […]”.

Vervolgens worden er diverse voorwaarden en uitzonderingen genoemd. De verantwoordelijkheden van de werkgever zijn hiermee in grote lijnen echter al duidelijk gemaakt. 

 

Een organisatie kan nog zo veel aandacht besteden aan veiligheid, maar wanneer de mensen op locatie over onvoldoende kennis beschikken, is de ketting maar zo sterk als zijn zwakste schakel.

Een werkgever of opdrachtgever is dus verplicht om te zorgen voor capabele werknemers en ingehuurde krachten. VCA voorziet in een waarborg en een controlerende behoefte.

Wat is VCA

Wanneer een organisatie werkt volgens VCA, is dit nog niet direct een bewijs dat de eisen uit de wet ook altijd worden nageleefd. Dit wordt in de basis echter wel verondersteld. Het bedrijf bewijst hiermee namelijk wel dat de benodigde kennis voor naleving aanwezig is. Daarom kan de organisatie verantwoordelijk worden gehouden voor wel of niet handelen volgens VCA.

 

Het staat werkgevers en opdrachtgevers vrij staat om naar eigen invulling wettelijk verplichte veiligheid na te leven. Het is handig om dit met een standaard manier te controleren en te bewijzen. VCA is hiervoor perfect geschikt.  

 

Omdat VCA beschouwd wordt als de meest gebruikelijke manier om aan te tonen dat aan wettelijke eisen wordt voldaan, is deze ook overal geaccepteerd. VCA geldt op dezelfde wijze door heel het land, in alle sectoren.

Wat betekent VCA?

Veilig werken met een rolsteiger

Wat betekent VCA? Naast de eerder uitgelegde VCA afkorting betekent het vooral heel veel zekerheid. De zekerheid dat een organisatie weet wat er gedaan moet worden om voor uitvoerend personeel op locatie een zo goede en veilig mogelijke werkomgeving te creëren. Maar ook de zekerheid dat medewerkers die in deze omgeving werkzaam zijn, weten hoe zij hierin optimaal functioneren. Dit met het oog op veiligheid, gezondheid en milieu.

Het garanderen van veiligheid is altijd cruciaal. Iedereen zou zelf gemotiveerd moeten zijn om zorg te dragen voor veiligheid. Je wilt immers een omgeving waarin je veilig kunt werken, maar waar jouw werk ook anderen niet in gevaar brengt en vice versa. 

Alleen al om die reden is het logisch dat zeer veel (het aantal groeit nog steeds) bedrijven het hebben van VCA certificaten verplicht stellen. Een risicovolle omgeving is niet voor niets een risicovolle omgeving. Door kennis op te doen van alle aspecten van veiligheid kun je met meer vertrouwen werkzaamheden uitvoeren en worden risico’s op ongevallen beperkt.

VCA betekent dus ook vertrouwen. Werken voor een organisatie die VCA hanteert, biedt werknemers in de basis meer vertrouwen en meer zekerheid.

 

Ook organisaties en particulieren die gebruikmaken van de diensten van een bedrijf dat werkt volgens VCA, hebben hierdoor zekerheid en vertrouwen. Voor zowel organisaties als zelfstandigen neemt de kans om opdrachten binnen te halen toe wanneer zij beschikken over VCA certificaten.

VCA zorgt voor veiligheid, maar een ongeluk valt helaas nooit helemaal uit te sluiten. Wanneer er tijdens werk een ongeluk gebeurt of een ongeval plaatsvindt, zal worden onderzocht of er maatregelen zijn genomen om de kans op een ongeluk te verkleinen. Het eerste waar – zeker door verzekeraars – naar wordt gekeken, is of de betrokken personen voldoende onderricht zijn op het gebied van veiligheid. Er zal worden gecontroleerd of zij capabel zijn om hun werkzaamheden uit te voeren. Ook zal er worden gekeken of de werkgever/opdrachtgever aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan.

Er zal in zo’n geval vaak onderzoek op locatie plaatsvinden. Er zal geprobeerd worden om vast te stellen hoe het met de veiligheid gesteld was ten tijde van het ongeluk. Dat onderzoek wordt een stuk eenvoudiger wanneer werkgever en werknemer kunnen aantonen dat aan de eisen van de wet voldaan is. VCA betekent in dit geval dat je kunt bewijzen dat je capabel was om op dat moment aan veilig het werk te zijn.

Welke soorten VCA zijn er voor bedrijven?

Er zijn meerdere soorten van VCA certificering. Het is voor elk bedrijf vanzelfsprekend dat er een correcte VCA certificering wordt behaald. Dat wil zeggen: een certificering die past bij de aard en werkzaamheden van het bedrijf. Alleen op die manier kan een bedrijf namelijk aantonen dat het aan de regels en eisen voldoet.

Voor bedrijven worden de volgende soorten VCA onderscheiden: VCA*, VCA**, VCA Petrochemie en VCA voor bedrijven in de uitzend- en detacheringsbranche (VIL-VCU).

"Onder de noemer “onderaannemer” vallen alle partijen die namens een hoofdaannemer een opdracht accepteren en uitvoeren. Een zeer grote groep in de categorie onderaannemers, zijn de ZZP’ers."

VCA*: VCA voor onderaannemers

Werkzaamheden worden niet alleen uitgevoerd door hoofdaannemers, maar vaak ook door onderaannemers. Ongeacht wie de opdracht uitvoert – hoofdaannemer, onderaannemer of allebei – wordt er geëist dat de uitvoerende partijen aan hun wettelijke verplichtingen voldoen.

VCA* is bedoeld als VCA voor onderaannemers. Ook aannemers (in de breedste zin van het woord) die zelf geen hoofdopdrachten aannemen, zijn verplicht om aan de eisen van de wet te voldoen. Wordt een onderaannemer ingeschakeld door een hoofdaannemer voor een (deel van) een opdracht, dan dient deze in het bezit te zijn van het VCA*-certificaat.

Veilig werken met een heftruck
Veiligheid op de werkvloer VCA

Het begrip “onderaannemer” is een relatief breed begrip. Het is eveneens een zeer belangrijk begrip. Hieronder vallen namelijk alle partijen die namens een hoofdaannemer een opdracht uitvoeren. Een zeer grote groep in de categorie onderaannemers, zijn de ZZP’ers.

In veruit de meeste gevallen waarin een VCA-verplichting geldt voor ZZP’ers, is er dus sprake van een VCA*-certificaat. Mocht een ZZP’er worden ingeschakeld als hoofdaannemer, dan dient hij/zij in het bezit te zijn van het VCA**-certificaat voor hoofdaannemers.

 

Er is een bovengrens bepaald voor VCA*-certificering. Heeft de organisatie in kwestie meer dan 35 werknemers in dienst, dan zal deze altijd in het bezit moeten zijn van VCA**-certificering.

VCA**: VCA voor hoofdaannemers

Veel organisaties die een VCA-verplichting hebben, zullen in het bezit dienen te zijn van het VCA** certificaat. Net als bij het VCA*-certificaat geldt hier een limiet, of in dit geval: een ondergrens. Het VCA** certificaat is in de basis van toepassing op organisaties met 35 of meer werknemers. 

veilig met de heftruck

Dit is het VCA-certificaat dat bedoeld is voor hoofdaannemers. Wanneer een hoofdaannemer gebruikmaakt van onderaannemers (dus ook ZZP’ers), dienen deze in het bezit te zijn van het VCA* certificaat.

Wat is het verschil tussen VCA* en VCA**?

Er wordt niet voor niets onderscheid gemaakt tussen VCA* en VCA**. Maar wat is precies het verschil tussen VCA* en VCA**? Het aantal werkzame personen in de organisatie is een belangrijke factor. Echter wordt er naar meer gekeken dan alleen de omvang van de organisatie en het personeelsbestand.

VCA* is vooral gericht op beheersing en het waarborgen van veiligheid op de werkvloer, op de gebieden veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCA** is hier ook sprake van, echter wordt hier aanvullend aandacht besteed aan beleid, structuur en planvorming op deze drie verschillende gebieden.

VCA

Het is dus mogelijk dat – op basis van de werkzaamheden – een organisatie die qua grootte in VCA* valt, toch moet voldoen aan VCA**-eisen. Ook kan het zo zijn dat een organisatie met meer dan 35 werknemers alleen aan VCA* hoeft te voldoen.

petrochemie vca

VCA voor petrochemie

Dat er een aparte VCA is voor bedrijven in de petrochemische industrie, mag geen verrassing heten. Allereerst omdat VCA is ontstaan in deze branche en van origine hiervoor bedoeld is. Pas later werd VCA uitgebreid naar andere branches.

Dat VCA tot stand is gekomen in de petrochemie is niet verwonderlijk. Dit is een industrie met een zeer hoog risico. Niet alleen spelen hier alle risico’s die men ook in andere sectoren vindt; het zijn vooral de sector specifieke risico’s die beheerst moeten worden.

Enkele specifieke risico’s in de petrochemie en offshore-industrie zijn het werken met gevaarlijke, explosieve en giftige stoffen. Vanwege deze risico’s werden VCA- en VGM-checklists ook bedacht. VCA is steeds verder is uitgebreid. Tegenwoordig zijn er meer sectoren dan ooit tevoren die hier gebruik van maken. Toch blijft de aparte VCA voor de petrochemie in stand.

Vanaf 1989 werkte een speciaal collectief aan het invoeren van een universele manier om aannemers in de petrochemie op objectieve wijze te kunnen toetsen op veiligheid. Dit werd uiteindelijk de originele VCA, die van kracht werd in 1994.

 

In de petrochemie was sprake van veel ongelukken met gevaarlijke, giftige of brandbare stoffen. VCA maakte organisaties en werknemers bewust van de risico’s. Organisaties leerden hier beter mee omgaan. Dit heeft gezorgd voor een sterke afname in het aantal incidenten en (dodelijke) slachtoffers.

 

Ongelukken zijn nooit helemaal uit te sluiten. Zeker niet in een riskante industrie als de petrochemie. Juist in deze risicovolle omgevingen bewijst VCA voor petrochemie zijn waarde. 

 

Een speciale VCA voor de petrochemie is nodig. Vanwege de zeer specifieke risico’s van het werken met de gevaarlijke stoffen. Maar ook omdat deze sector continu verandert.. Met enige regelmaat ontstaan er nieuwe technieken, inzichten en bepalingen die in VCA worden opgenomen.

VCA voor bedrijven in de uitzend- en detacheringsbranche

Ook voor bedrijven in de uitzend- en detacheringsbranche is er een aparte VCA. Ook deze heeft een onderscheidend karakter ten opzichte van VCA*- en VCA**-certificering. Professionals in de uitzend- en detacheringsbranche werken zelf niet direct in een sector waarin VCA van toepassing is met het oog op risico. Omdat zij personeel plaatsen in sectoren waarin hier wel sprake van is, dienen zij echter wel op de hoogte te zijn en aan eisen te voldoen.

Veiligheid is alleen te waarborgen wanneer hier op alle niveaus aan wordt gewerkt. Dat begint – indien van toepassing – bij bedrijven in de uitzend- en detacheringsbranche. Alleen met goede aandacht voor veiligheid zorgen zij voor het juiste personeel. 

 

Meer over VCA in de uitzend- en detacheringsbranche

VCA checklist

VCA wordt al meer dan 25 jaar in Nederland gebruikt als de standaard. Hierbij wordt gebruikgemaakt van VCA checklist. VCA checklist is een lijst met punten waar bij VCA expliciet aandacht aan wordt besteed. VCA checklist wordt periodiek van een update voorzien. Zo wordt gegarandeerd dat VCA en de VCA cursus altijd met zijn tijd meegaat, actueel blijft en inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en risico’s. De meest recente versie van VCA checklist is VCA 2017/6.0.

VCA checklist behandelt vaste onderwerpen die zijn onderverdeeld in diverse hoofdstukken. 

Lees hier meer over de VCA checklist

Sectoren kennen onderling grote verschillen, juist wanneer het risico’s betreft. VCA is zo compleet mogelijk op VGM-onderwerpen die voor alle sectoren gelden. Binnen diverse sectoren zijn er nog tal van andere certificaten die behaald kunnen worden. In deze cursussen, opleidingen en certificeringen wordt dieper ingegaan op branche-specifieke risico’s en benodigde kennis.

veiligheid in de bouw

VCA is ontwikkeld met het oog op een bepaalde relatie:

VCA altijd belangrijk

VCA checklist is niet zomaar een lijst

De term “VCA checklist” kan voor sommige mensen misschien een ietwat vrijblijvende klank hebben. VCA checklist is echter niet zomaar een checklist. Het is een leidend document dat gebruikt wordt door geautoriseerde certificatie instanties.

Wanneer een organisatie moet voldoen aan de eisen van VCA is het daarom noodzakelijk om dit te doen aan de hand van VCA checklist. Het is een lijst met tientallen pagina’s. Dit geeft aan hoe belangrijk VCA is en dat er met een grote hoeveelheid aan risico’s rekening gehouden dient te worden.

VCA eisen

VCA per branche

VCA is gelijk in elke branche waarin deze gehanteerd wordt. Het is dus niet zo dat elke branche een eigen versie van VCA heeft die exclusief in die branche of industrie wordt toegepast, met uitzondering van de petrochemie. Het is echter wel zo dat VCA dermate breed is, dat deze vrijwel alle facetten beslaat.

Veilig-hijsen

VCA is geen complete checklist of handleiding die uitlegt hoe specifieke werkzaamheden in specifieke branches moeten worden uitgevoerd. Een VCA  cursus zorgt voor een goede basiskennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Deze kennis stelt werknemers en zelfstandigen die in het bezit zijn van een VCA certificaat vooral ook in staat om goed over veiligheidszaken na te denken. Je bent dan namelijk in het bezit van belangrijke kennis om situaties in te schatten en erover na te denken. Combineer dit met werken in een organisatie die VCA-gecertificeerd is en dan zijn belangrijke ingrediënten om doorlopend aan veiligheid te kunnen werken, aanwezig. 

Toch wordt VCA in diverse branches op verschillende manieren toegepast. Dat kan, omdat de checklist in alles voorziet. In de stichting SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) zijn 22 (branche)organisaties aangesloten die gezamenlijk de belangrijkste branches voor VCA vertegenwoordigen. Dit komt tot uiting in VCA checklist.

 

Onderstaand lees je meer informatie over wat VCA betekent in de branches die in de SSVV vertegenwoordigd zijn.

VCA in de bouw

Wie aan VCA denkt, denkt vaak al snel aan de bouw. Dit vooral vanwege de naam: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De term aannemers wordt al snel met de bouw geassocieerd.

VCA in de bouw

VCA is inderdaad zeer belangrijk in de bouw. De bouwsector wordt in de SSVV vertegenwoordigd door onder andere Bouwend Nederland. Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Zij zorgen onder andere voor belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

VCA

De bouw is een van de grootste sectoren in Nederland. Daarom is VCA hier van groot belang. Jaarlijks gebeuren er in deze sector nog zeer veel ongelukken. Dit ondanks VCA en tal van andere maatregelen. Focus op veiligheid blijft hier dus cruciaal.

 

Werken in de bouw, betekent werken met risico’s. Dit heeft natuurlijk te maken met de aard van de werkzaamheden. Zware materialen, specialistische machines en gereedschappen, risicovolle locaties en een hoge werkdruk zijn slechts enkele factoren waar werknemers in de bouw mee te maken hebben.

Je zult in de bouw bijna geen werknemer of zelfstandige meer tegenkomen zonder het VCA certificaat. Omdat er vaak gewerkt wordt in teams en er op bouwlocaties vaak diverse soorten werkzaamheden tegelijkertijd plaatsvinden, lopen er op elke bouwlocatie op elk willekeurig moment ook veel teamleiders rond met een VCA VOL certificaat (voor operationeel leidinggevenden).

VCA in de transport en logistiek

VCA in transport en logistiek

VCA in de transport- en logistieksector kent enkele grote vertegenwoordigers in de SSVV. Zo is Deltalinqs vertegenwoordigd. Deltalinqs is onder andere verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van zo’n 95% van alle bedrijven in de Rotterdamse havens.

Ook Transport en Logistiek Nederland is vertegenwoordigd. Transport en Logistiek Nederland is de ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. TLN is een vereniging met 5.500 leden.

Transport en logistiek VCA

De transport- en logistieksector is een sector waarin VCA een zeer belangrijke rol vervult op het gebied van ongevallenpreventie. In tegenstelling tot veel andere sectoren waarin VCA breed wordt gehanteerd, komen bedrijven en medewerkers in deze sector veel in aanraking met particulieren.

Veiligheid in de Transport en logistiek

Denk bijvoorbeeld eens aan al het transport dat over de openbare weg plaatsvindt. Dankzij goede kennis van veiligheid kunnen risico beheerst worden en kunnen ongelukken voorkomen worden.

 

Bedrijven en werknemers in de transport en logistiek branche krijgen te maken met specifieke gevaren en risico’s. 

VCA in de technologische industrie

De technologische industrie wordt voor VCA in de SSVV vertegenwoordigd door de FME. FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 leden zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie, grote industrie en multinationals in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof.

De technologische industrie is een vooruitstrevende sector. Een sector waarin constant nieuwe ontwikkelingen zijn. Dit maakt het belangrijk om ook op het gebied van veiligheid voorop te blijven lopen. VCA speelt hierin een belangrijke rol.

VCA in technologische sector

In de technologische industrie zorgt VCA voor een brede basiskennis die organisaties en werknemers in staat stelt om risico’s te inventariseren en de juiste beslissingen te nemen om deze risico’s te minimaliseren.

VCA in olie, gas en offshore

De olie-, gas- en offshore industrie is waar het voor VCA allemaal begon. VCA kwam tot stand dankzij de petrochemie. Voor deze industrie is de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie de belangrijkste vertegenwoordiger in de SSVV, samen met de VNPI: de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie.

VCA offshore
VCA in olie

De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie behartigt de belangen van 12 bedrijven met een vergunning (concessie) voor het opsporen of winnen van aardgas en aardolie, zowel on- als offshore.

Het spreekt voor zich dat in deze sector bijzonder veel risico’s aanwezig zijn, zowel op het gebied van veiligheid als op het gebied van gezondheid en milieu. Daarom was deze industrie ook zo geschikt als startpunt voor VCA.

Als in de olie-, gas- en offshore-industrie de risico’s in kaart kunnen worden gebracht en kennis hiervan op het vereiste niveau kan worden gebracht, profiteren andere sectoren ook van deze kennis. Dat is exact wat er in het geval van VCA gebeurd is.

 

Hoewel steeds meer industrieën en sectoren VCA zijn gaan hanteren, is deze industrie nog steeds zeer toonaangevend. Voortschrijdend inzicht is belangrijk bij het actueel en relevant houden van VCA checklist.

In de olie-, gas- en offshore-industrie vormen vervuiling, brand- en explosiegevaar de voornaamste risico’s. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Zo wordt er in deze sectoren gewerkt op gevaarlijke en risicovolle locaties.

VCA in funderingswerken

In de SSVV is de NVAF het vertegenwoordigende orgaan voor organisaties die zich bezighouden met funderingswerken. De NVAF is een middelgrote ondernemersorganisatie die de belangen behartigt van de aannemers van funderingswerken, eigenaren van funderingsmaterieel en aanverwante bedrijven.

VCA in funderingswerken

Onder funderingswerken vallen werkzaamheden als heien, trillen, boren en andere funderingstechnieken, het aanbrengen en verwijderen van funderingselementen, grond- en waterkerende en –remmende elementen en grond draagkracht- en stabiliteitsverbeteringen.

 

Je hoeft geen kennis van zaken te hebben om te begrijpen dat funderingswerken werkzaamheden vereisen met een hoge mate van risico. Voor het milieu, maar ook voor de gezondheid. Er wordt gewerkt met zware materialen en vaak wordt er ondergronds gewerkt of in een omgeving die instabiel is.

 

Door kennis en alertheid die worden aangeleerd dankzij VCA wordt het aantal ongevallen sterk teruggedrongen. Funderingstechnieken vereisen speciale kennis. VCA zorgt niet alleen voor een belangrijke bijdrage op het gebied van veiligheid; de kennis van de sector vloeit ook weer terug in VCA. 

VCA in vastgoed onderhoud

VCA in het vastgoedonderhoud

Koninklijke OnderhoudNL is in de SSVV vertegenwoordigd voor de sectoren in het vastgoedonderhoud. Koninklijke OnderhoudNL is de ondernemersorganisatie van specialisten in totaal vastgoedonderhoud, renovatie, restauratie, isolatie, schilderen, beglazing en industriële metaalconservering.

Het vastgoedonderhoud is een zeer belangrijke sector voor VCA. Zeer veel verschillende medewerkers zijn in deze sector werkzaam. Een grote verscheidenheid aan beroepen valt in deze sector. Voor vrijwel alle beroepen geldt dat medewerkers dagelijks worden blootgesteld aan bepaalde risico’s.

Veiligheid in het vastgoedonderhoud
VCA belangrijk binnen vastgoedonderhoud

Ook VCA is geen wondermiddel en kan ongevallen nooit helemaal voorkomen. Desalniettemin worden mede dankzij VCA in de vastgoedonderhoud sector zeer veel ongevallen voorkomen.

VCA in de industriële reiniging

In de SSVV worden de belangen van de industriële reiniging behartigd door de SIR. De Stichting Industriële Reiniging bevordert en reguleert veilig werken in de industriële reiniging. De SIR bundelt en behartigt dat belang in Nederland en België.

Nederland en België erkennen in de basis elkaars VCA. Dit betekent dat je in veel gevallen als Nederlandse werknemer of freelancer met een VCA certificaat ook in België hiermee kunt werken, al zijn er uitzonderingen.

 

Het is een pluspunt dat er een orgaan is met invloed in Nederland en België. Dit zorgt voor meer eenheid en maakt kennisoverdracht eenvoudiger.

Industriële reiniging

In de industriële reiniging is VCA vooral van belang met het oog op milieu en gevaarlijke of schadelijke stoffen. Deze onderwerpen zijn hier aan de orde van de dag. Bedrijven die in deze sector werkzaam zijn, zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van veel andere organisaties.

VCA in de staalbouw

De Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw behartigt de belangen van bedrijven die zich bezighouden met het vervaardigen en/of leveren van staalconstructies. Dit is de organisatie die binnen de SSVV de belangrijke sector van de staalbouw vertegenwoordigt.

VCA in de staalbouw

Deze vereniging komt net als andere (vak)verenigingen op voor de belangen van haar leden. In de staalbouw is veiligheid daarbij altijd een belangrijk punt. De staalbouw is niet alleen een zeer belangrijke sector, maar ook eentje met grote risico’s op het gebied van veiligheid.

 Vrijwel alle aspecten waarbij VCA tot doel heeft om de veiligheid te vergroten, zijn van toepassing in de staalbouw. Brand- en explosiegevaar, hitte, gevaarlijke stoffen, zware materialen en zware gereedschappen en machines zijn voorbeelden van risico’s waar medewerkers in de staalbouw dagelijks mee te maken hebben.

VCA in de railinfrastructuur

De railinfrastructuur wordt in de SSVV vertegenwoordigd door Stichting raiLAlert. Deze stichting omschrijft zichzelf op een manier die zeer relevant is voor VCA: Stichting RailAlert zet zich ervoor in dat er in Nederland bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen dodelijke ongevallen en nul ongevallen met verzuim plaatsvinden.

VCA in de railinfrastructuur
Veilig werken in de Rail infrastructuur

Dat is een streven dat vanuit het oogpunt van VCA uiteraard wordt toegejuicht. De railinfrastructuur kent enkele specifieke uitdagingen wanneer het veiligheid betreft. Anders dan in veel andere regio’s schuilt het risico niet alleen in het handelen door medewerkers uit deze branche zelf, maar dienen zij ook rekening te houden met het het handelen van anderen.

Werken aan het railnetwerk betekent dat je als werknemer in deze branche vaak rekening moet houden met de werkzaamheden van andere instanties en personen. Terwijl spoorwerkzaamheden of -onderhoud worden uitgevoerd, gaat bijvoorbeeld het treinverkeer zo veel mogelijk door als gebruikelijk.

Deze sector is een goed voorbeeld van hoe VCA zorgt voor goede basisveiligheid en ruimte laat om hierop voort te bouwen. Zo biedt ARBO centrum de cursus “veilig werken langs de weg” aan, voor werknemers die in een vergelijkbare situatie werken, namelijk langs (snel)wegen.

VCA voor technische dienstverleners

VCA in de installatietechniek

Onder VCA voor technische dienstverleners vallen ook de sectoren installatiebedrijven en technische detailhandel. Er worden dus zeer veel technische dienstverleners vertegenwoordigd door de ondernemersvereniging Techniek Nederland, die onderdeel uitmaakt van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid.

Zelfs een leek zal bij het horen van de termen “technische dienstverleners” of “technische installatiebedrijven” direct begrijpen dat er in deze sectoren duidelijke risico’s aanwezig zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dat ook de technische detailhandel voor VCA in deze sector valt, is een groot voordeel. Detailhandels spelen namelijk een cruciale rol in het verspreiden van kennis en het wijzen op risico’s.

VCA belangen binnen technische dienstverlening
VCA in de elektrotechniek

VCA speelt in deze sector dus een ontzettend belangrijke rol. Natuurlijk vanwege de aard van de werkzaamheden en risico’s en het feit dat de detailhandel tot deze sector behoort. Er is echter nog een andere belangrijke reden.

 

Zonder VCA in deze sector zouden er relatief weinig zekerheden zijn dat ook ZZP’ers over voldoende kennis beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. 

VCA in thermische isolatie

Organisaties en medewerkers in de thermische isolatiebranche worden in de SSVV vertegenwoordigd door De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf.

VCA binnen de thermische isolatie

Binnen alle sectoren waarin VCA zo goed als vanzelfsprekend is, de 22 sectoren die zijn verenigd in de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid, neemt de thermische isolatiesector een aparte plek in. Dit komt doordat deze sector automatisch in aanraking komt met zeer veel andere VCA-sectoren uit de SSVV.

 

De thermische isolatiebranche voert veel werkzaamheden uit in onder andere utiliteitsinstallaties, chemie en petrochemie, procesindustrie, scheepsbouw, voedingsmiddelenindustrie en de tuinbouw.  Veel isolatiebedrijven dragen tevens zorg voor ontwerp en installatie van brandwerende en brandvertragende applicaties en steigerwerk. Werk met een grote diversiteit aan risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Bij het aanbrengen van thermische isolatie wordt vaak gewerkt in risicovolle omgevingen. Ook het aanbrengen van de isolatie zelf, is niet zonder gevaar. Soms wordt er gewerkt met lucht, maar dikwijls ook met gassen. Organisaties en werknemers in deze branche profiteren dus zeker van VCA-kennis.

VCA in de chemische industrie

VCA in de chemische industrie

Al meer dan 90 jaar wordt de chemische industrie vertegenwoordigd door de Vereniging van de Nederlandse Chemische industrie. Vanzelfsprekend is dit dan ook de vereniging die de belangen van deze industrie behartigt, en kennis deelt, in de SSVV.

Waarschijnlijk is alleen al de naam “chemische industrie” genoeg om duidelijk te maken dat aan werken in deze industrie onlosmakelijk risico’s zijn verbonden. Deze risico’s worden door de sector zelf ook verder benoemd: gevaarlijke stoffen, dierproeven (die gelukkig steeds verder worden afgeschaft), nanomaterialen en risicovol goederenvervoer om maar enkele voorbeelden te noemen. 

 

De chemische industrie heeft veel kennis ingebracht in VCA. Kennis waar andere sectoren ook van profiteren. Zo is en blijft VCA een levend geheel waarbij voortschrijdend inzicht eens in de zoveel tijd leidt tot herzieningen en aanvullingen.

VCA in de procesindustrie

De VOMI is de branchevereniging voor dienstverlenende ondernemers in de procesindustrie. De VOMI vertegenwoordigt deze sector in de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid. 

VCA in de procesindustrie
veiligheid in de procesindustrie

De VOMI is een organisatie die meedenkt in meerdere veiligheidsbelangen. Dat VCA door de VOMI, maar ook door de hele sector als een cruciaal middel op het gebied van veiligheid wordt gezien, mag dan ook geen verrassing heten.

 

In de procesindustrie maakt men op industriële schaal producten met behulp van chemische, biochemische,mechanische en/of fysische processen. Daarom is VCA op alle gebieden zeer belangrijk voor deze sector.

VCA bij hoog werkzaamheden

Er zijn voorbeelden van werkzaamheden waarbij de risico’s voor iedereen direct duidelijk zijn. Hoog werkzaamheden vormen zo’n voorbeeld. Daarom zal het niemand verbazen dat de sectoren waarin deze werkzaamheden plaatsvinden, een belangrijke rol spelen in VCA.

VCA bij hoogwerkzaamheden

Sectoren waarin hoog werkzaamheden een prominente rol spelen, worden door twee verschillende organen vertegenwoordigd in de SSVV: de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingsbedrijven en de Vereniging Verticaal Transport.

Deze vereniging zet zich in voor de maatschappelijke erkenning van het vakgebied ‘werken op hoogte’. Werken op hoogte is iets waar ook ARBO centrum bijzonder veel aandacht aan besteedt. Zo bieden wij onder andere cursussen voor werken met hoogwerkers

Hoogwerkzaamheden
Op de hoogwerker

De Vereniging Verticaal Transport is de brancheorganisatie voor bedrijven werkzaam in het verticaal transport: hijsen, heffen en werken met een hoogwerker.

 

Meer over VCA bij hoog werkzaamheden

Werken op hoogte brengt specifieke veiligheidsrisico’s met zich mee. Het gaat echter zeker niet alleen om de werkzaamheden op hoogte zelf. VCA heeft uiteraard tot doel om organisaties en medewerkers/ZZP’ers de benodigde kennis mee te geven om dit veilig uit te voeren. De verantwoordelijkheden van deze organisaties en werkzame personen gaan echter verder dan dat alleen.

"Veiligheid is belangrijk en dus dient veiligheid zichtbaar te zijn. Voor werknemers en ZZP’ers zijn er de Arbo veiligheidspassen."

VCA in de waterbouw

Nederland heeft een rijke historie op het gebied van water en waterbouw. Wereldwijd genieten wij een uitstekende reputatie op dit gebied. Dat heeft natuurlijk te maken met onze kwaliteit. Kwaliteit komt echter niet zomaar. Kwaliteit kan alleen tot uiting komen wanneer de veiligheid gewaarborgd is.

De Vereniging Van Waterbouwers vertegenwoordigt in de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid organisaties en personen die in deze sectoren werkzaam zijn. De vereniging kent 91 leden (organisaties) die aangesloten zijn.

VCA in de waterbouw

De waterbouw is een ontzettend diverse sector. Nederlandse waterbouwbedrijven zijn, mede dankzij hun reputatie, over de hele wereld actief en veel gevraagd. De waterbouwbedrijven houden zich onder andere bezig met landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting.

 

Het leeuwendeel van het werk in Nederland wordt door overheden aanbesteed. Rijkswaterstaat is naar omzet de grootste opdrachtgever, gevolgd door waterschappen, provincies, gemeenten en private partijen. Alleen al de opdrachtgevers in deze sector maken het streven naar veiligheid van groot belang.

Wat is een VCA keurmerk?

Veiligheid is belangrijk en dus dient veiligheid zichtbaar te zijn. Voor werknemers en ZZP’ers zijn er de Arbo veiligheidspassen. Hiermee kunnen zij aantonen dat zij in het bezit zijn van het VCA-certificaat. Het is aan te raden om deze pas te allen tijde bij je te hebben. Je komt hiervoor in aanmerking als werknemers binnen jouw bedrijf een VCA cursus hebben gevolgd.

Ook voor organisaties is het belangrijk om te laten zien dat zij aan de veiligheidseisen voldoen. Dat kan door middel van het VCA keurmerk. Het VCA keurmerk kan worden getoond, bijvoorbeeld op of in het pand, maar ook op de website.

Keurmerk

Het zichtbaar maken van het VCA keurmerk wekt vertrouwen. Voor aannemers en onderaannemers van opdrachten is het meer dan alleen een teken van kwaliteit op het gebied van veiligheid. Het vergroot de kansen om opdrachten binnen te halen.

 

Ook voor de reputatie en uitstraling van de organisatie is het tonen van het VCA keurmerk belangrijk. Iedereen met kennis van VCA zal ogenblikkelijk weten wat dit betekent. Zoek maar eens op “VCA keurmerk” in de zoekmachine en je zult zien hoeveel bedrijven hier op hun website aandacht aan besteden.

Wanneer opdrachtgevers of klanten op zoek zijn naar een bedrijf voor het aanbesteden van een opdracht, kan het tonen van het VCA keurmerk een verschil maken. Zichtbaarheid van veiligheid is belangrijk en wekt vertrouwen.

 

Ook voor een werknemer is een organisatie extra aantrekkelijk wanneer deze laat zien aan de eisen van VCA te voldoen. Zij willen natuurlijk werken voor een werkgever of opdrachtgever die veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Dit betekent namelijk dat zij zelf ook profiteren van kennis en veiligheid.

Handhaving van VCA

Een focus op veiligheid heeft alleen nut wanneer deze gecontroleerd wordt. Daarom zijn er diverse manieren waarop naleving van VCA wordt gecontroleerd. Dit gebeurt vanzelfsprekend wanneer er sprake is geweest van een calamiteit. 

In VCA checklist wordt uitgelegd hoe er omgegaan dient te worden met een calamiteit. Intern is er onderzoek benodigd. Vaak komt hier ook nog een externe partij bij kijken. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de verzekeringsmaatschappij(en). Na een calamiteit zullen verzekeraars meestal willen onderzoeken of er aan veiligheidsverplichtingen voldaan is. 

Checklist VCA

Onderzoeken of VCA-bepalingen ten tijde van de calamiteit werden nageleefd, is gebruikelijk. Net als het controleren van VCA-certificaten van de betrokken personen.

 

Er zijn ook maatregelen om buiten calamiteiten om ervoor te zorgen dat VCA altijd “on top of mind” is en aan bepalingen wordt voldaan. De twee meest gebruikte instrumenten hiervoor zijn de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en zogenaamde “toolboxen”.

Wie controleert VCA?

Handhaving van VCA vindt niet alleen plaats wanneer er sprake is van een calamiteit, een geschil of een andere situatie waarbij direct optreden noodzakelijk is. VCA heeft een preventief karakter. VCA en een VCA cursus moet veiligheid waarborgen. Daarom wordt er ook preventief gecontroleerd. Maar wie controleert VCA?

Controle op naleving van VCA wordt gedaan middels een onafhankelijke audit. Dit gebeurt door een onafhankelijke certificatie instelling (CI). Uit deze audit moet blijken of een organisatie zich aan de regels van VCA houdt. 

 

Wanneer aan VCA eisen wordt voldaan, wordt de organisatie officieel VCA gecertificeerd. Hierna vindt jaarlijks controle plaats. Is er sprake van een bedrijf of organisatie met meerdere vestigingen, dan zullen deze individueel gecontroleerd worden.

"Om de kans op succes bij een officiële externe audit te vergroten, kan de organisatie zelf een interne VCA audit houden"

VCA audit

Wat wanneer je VCA audit niet doorkomt?

VCA audit wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde, onafhankelijke organisatie. Deze is geautoriseerd voor het uitvoeren van de audits. Elke organisaties wordt dus op dezelfde wijze gecontroleerd en dient aan dezelfde eisen en verplichtingen te voldoen.

Tijdens de audit komt aan het licht of de organisatie op alle punten uit VCA checklist aan de eisen voldoet. Is dit niet het geval, dan zal het VCA-certificaat nog niet worden verstrekt. De organisatie krijgt de gelegenheid om de noodzakelijke wijzigingen aan te brengen en opnieuw een audit aan te vragen. Pas wanneer de onafhankelijke certificatie instelling heeft bepaald dat aan alle eisen is voldaan, wordt de certificering een feit.

RI&E

Interne en externe VCA audit

Om de kans op succes bij een officiële externe audit te vergroten, kan de organisatie zelf een interne VCA audit houden. Dit kan als het ware worden beschouwd als een oefenexamen.

Een interne VCA audit kan op meerdere manieren worden verzorgd. Het staat organisaties vrij om intern een werknemer aan te wijzen die de audit uitvoert. Aan deze persoon worden niet direct specifieke eisen gesteld.

Twee mannen aan het werk op hoogte

Door een interne audit te houden, wordt er een goed beeld gevormd. Slaagt de organisatie op cruciale punten niet, dan zal ook een externe audit niet met goed gevolg worden afgerond.

Het is echter ook mogelijk om ARBO centrum als externe veiligheidsspecialist in te huren voor het uitvoeren van een interne VCA audit. Het voordeel hiervan is dat je zeker weet dat je een specialist in huis haalt met een kritisch oog en voldoende kennis.

Interne VCA check
VCA certificering

Wat betekent een VCA certificering?

Een VCA certificering betekent dat een bevoegd, onafhankelijk orgaan (CI) heeft vastgesteld dat de organisatie die het certificaat heeft ontvangen, voldoet aan alle eisen uit VCA. Alleen met een VCA certificering mag een organisatie zich officieel “VCA gecertificeerd” noemen.

Omdat VCA alom erkend is, is een VCA certificering voor veel bedrijven van cruciaal belang. Opdrachtgevers en klanten zullen namelijk vaak nagaan of het bedrijf in het bezit van deze certificering is. Zo niet, dan kun je als organisatie opdrachten en omzet mislopen. Zeker in branches waarin VCA de norm vormt, zullen opdrachtgevers en klanten dit eisen.

Door stakeholders bij het ontwikkelen van de RI&E te betrekken, zorg je niet alleen voor een completer document, maar ook voor betrokkenheid en draagvlak.

Wat is een RI&E?

Het maken van een RI&E brengt risico’s in kaart en biedt oplossingen voor het omgaan met en beperken van deze risico’s. Ook is er een plan dat beschrijft wat er dient te gebeuren op het moment dat deze risico’s werkelijkheid worden.

Wat is een RI&E

De verplichting tot het maken van een RI&E verhoudt zich vrijwel direct tot de verplichting om te voldoen aan de bepalingen in de Arbowet en VCA checklist. In elke organisatie met minimaal één werknemer die minstens 40 uur werkzaam is, moet een RI&E worden gemaakt. De Risico Inventarisatie & Evaluatie is een aanvulling van veiligheid in het kader van VCA. Het helpt bij het naleven van de bepalingen.

Waar VCA een algemeen karakter heeft, is de RI&E van elk bedrijf zeer specifiek. Een goede RI&E beschrijft en speelt in op risico’s die specifiek in de organisatie gelden. Vanzelfsprekend zitten hier ook algemene risico’s tussen. De RI&E kan opgebouwd worden om van algemene inventarisaties steeds verder te trechteren naar bedrijfsspecifieke inventarisaties.

Risico inventarisatie

Waar VCA een algemeen karakter heeft, is de RI&E van elk bedrijf zeer specifiek. Een goede RI&E beschrijft en speelt in op risico’s die specifiek in de organisatie gelden. Vanzelfsprekend zitten hier ook algemene risico’s tussen. De RI&E kan opgebouwd worden om van algemene inventarisaties steeds verder te trechteren naar bedrijfsspecifieke inventarisaties.

Omdat de RI&E zo’n sterk organisatie-afhankelijk karakter heeft, is er niet een specifieke wijze die beschrijft hoe deze tot stand moet komen. Ook is niet vastomlijnd wat hierin moet komen te staan. Voor het maken van een zo volledig mogelijke RI&E is onderzoek nodig.

inventarisatie van risico's
RI&E

Neem dus de tijd om in kaart te brengen welke risico’s er binnen de organisatie spelen. Dit gaat het eenvoudigst door te kijken naar de werkzaamheden van de organisatie en het nalopen van de diverse afdelingen.

"Organisaties die goed omgaan met de RI&E zorgen met regelmaat voor updates wanneer omstandigheden en risico’s veranderen."

Wat is een toolbox?

Met een goede RI&E zorg je ervoor dat belangrijke informatie omtrent veiligheid altijd voor de gehele organisatie beschikbaar is. De RI&E is de doorlopende kennisbank; een catalogus waarop men te allen tijde een beroep kan doen. Organisaties die goed omgaan met de RI&E zorgen met regelmaat voor updates wanneer omstandigheden en risico’s veranderen.

 

Een tweede instrument om naleving van VCA mee te stimuleren, is de toolbox. Het houden van een toolbox meeting is voor vrijwel elk bedrijf in een sector waarin VCA de norm is, verplicht.

Een toolbox is een periodieke meeting waarin concreet in wordt gegaan op de veiligheid. Naast het pro-actieve aspect ten opzichte van de RI&E onderscheidt de toolbox zich ook door een toespitsing op een concrete situatie.

Tijdens de toolbox is er vanzelfsprekend ruimte voor het behandelen en herhalen van algemene veiligheidseisen en -bepalingen. Daarnaast leent deze meeting zich echter perfect voor het benadrukken en evalueren van de veiligheid, gezondheid en het milieu bij lopende of binnenkort startende werkzaamheden en projecten.

Hoeveel toolboxen per jaar voor VCA?

Veel bedrijven vragen zich af hoeveel toolboxen per jaar voor VCA verplichtingen nodig zijn. Hoeveel toolboxen per jaar voor VCA verplicht zijn, hangt af van VCA-certificering van het bedrijf in kwestie.

Elk VCA-gecertificeerd bedrijf is verplicht om minimaal vier toolboxen per jaar te houden om aan de bepalingen van VCA te voldoen. Doorgaans houden bedrijven met deze verplichting dus elk kwartaal een toolbox.

 

Bedrijven die VCA** gecertificeerd zijn, hebben de verplichting tot het houden van minimaal 10 toolboxen per jaar. In die gevallen ziet men vaak dat er een maandelijkse toolbox wordt gehouden.

 

De toolbox kan elke keer een andere inhoud hebben of een ander onderwerp belichten. In een ideale situatie zijn de actuele werkzaamheden en projecten van de organisatie leidend bij de invulling van de toolbox.

Een bijkomend voordeel van het mogelijk gevarieerde karakter van de toolbox, is dat er meer dan voldoende gelegenheid is om geluiden vanuit alle kanten van de organisatie te laten horen. In elke toolbox kan er ruimte gereserveerd worden om bijvoorbeeld een expert in een bepaalde discipline te laten vertellen over veiligheid. Dit kan iemand uit de eigen organisatie zijn, maar ook een externe specialist.

"Een goede toolbox is een toolbox waarin vragen worden gesteld, deelnemers actief participeren en over de onderwerpen gediscussieerd wordt."

Regels voor de toolbox

Voor het houden van een goede toolbox is het handig om een aantal regels te volgen. Deze regels hebben betrekking op de voorbereiding, de uitvoer en de nazorg. Een goede voorbereiding is cruciaal. Maak op tijd een concrete agenda en denk na over de invulling.

Regels van toolbox

Zorg er ook voor dat deze agenda ruim van tevoren wordt gedeeld met de organisatie. Zo weten deelnemers wat zij kunnen verwachten en kunnen zij zich hierop voorbereiden.

Tijdens de toolbox zelf is het uiteraard van belang om aan de agenda vast te houden en te zorgen voor een zo goed mogelijke invulling. Wees ervan bewust dat een toolbox geen eenrichtingsverkeer is. Een goede toolbox is een toolbox waarin vragen worden gesteld, deelnemers actief participeren en over de onderwerpen gediscussieerd wordt. 

Ten slotte is het zaak dat de besproken onderwerpen en herhaalde of opgedane kennis na afloop zo goed mogelijk bij alle deelnemers blijven hangen. Maak daarom werk van hand-outs, of zorg voor een andere manier om de besproken onderwerpen en gemaakte afspraken nogmaals te herhalen. In veel bedrijven is het gebruikelijk om naast hand-outs ook te zorgen voor video-opnames die nogmaals terug kunnen worden gekeken.

Wie controleert werknemers op VCA?

Organisaties die VCA gecertificeerd zijn, worden door een onafhankelijke certificatie instelling (CI) gecontroleerd op VCA. Dit gebeurt jaarlijks. Maar wie controleert werknemers op VCA? In de basis is het de verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer om ervoor te zorgen dat werknemers beschikken over een geldig VCA certificaat.

Controle kan echter ook op andere manieren plaatsvinden. Zo kan iedereen het VCA register raadplegen. Hierin kan worden gecontroleerd of werknemers (ook ZZP’ers) in het bezit zijn van een geldig VCA-certificaat.

Dan is er natuurlijk nog sprake van mogelijke controle na een incident of calamiteit. Wanneer de verzekering in wordt geschakeld voor het mogelijk vergoeden van schade, zal er in de regel een controle plaatsvinden van zowel organisatie/opdrachtgever/ werkgever als betrokken personeel. 

Wanneer blijkt dat er door de organisatie en/of door werknemers niet aan VCA-verplichtingen is voldaan, kan dit problemen geven met het vergoeden van de schade.

VCA opleiding

VCA kent meerdere vormen. Medewerkers kunnen in diverse hoedanigheden werkzaam zijn. Het is voor iedereen belangrijk dat hij/zij een VCA certificaat haalt dat aansluit bij de werkzaamheden. Daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen uitvoerende medewerkers, leidinggevenden en intercedenten.

Een groep werknemers op de bouw krijgen les over VCA
Werken volgens VCA

Voor elk van deze drie categorieën is er een specifieke VCA cursus met een bijbehorend certificaat. Dit betekent dat wanneer je een andere functie krijgt, je mogelijk opnieuw een VCA cursus dient te volgen om het juiste certificaat te halen. Bijvoorbeeld bij een promotie van een uitvoerende naar een leidinggevende functie.

VCA cursus is geen opleiding die veel tijd in beslag neemt. De opleiding wordt meestal in een dag voltooid wanneer kandidaten gebruik maken van een VCA cursus. Wanneer je VCA opleiding bij ARBO centrum volgt, duurt deze altijd slechts een dag, inclusief examen. 

Foto van de voorkant van de hoofdvestiging van ARBO centrum in Ede

Er zijn diverse manieren om een VCA opleiding te volgen. Je kunt gebruik maken van een VCA cursus, of zelf studeren met behulp van een VCA boek of VCA e-learning traject. Omdat het zo belangrijk is dat iedere medewerker een goede VCA opleiding geniet, worden deze opleidingen vaak ook in meerdere talen aangeboden.

Zo kun je bij ARBO centrum een VCA cursus in het Nederlands, maar ook in het Pools volgen. Wie gebruikmaakt van zelfstudie met behulp van VCA boeken of een e-learning cursus, heeft zelfs keuze uit nog meer verschillende talen

Ook het examen kan worden afgelegd in veel verschillende talen. Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Russisch, Pools, Litouws, Hongaars, Roemeens en Turks worden standaard aangeboden.

Is VCA moeilijk?

VCA voorziet in het overbrengen van verplichte kennis. Deze kennis wordt getoetst. Is VCA moeilijk? Het spreekt voor zich dat het VCA examen een bepaalde moeilijkheidsgraad kent. Of het VCA examen moeilijk is, kunnen wij niet voor iedereen bepalen.

VCA
Mensen in een lokaal bezig met het leren van VCA

De ene persoon zal VCA behoorlijk moeilijk vinden, terwijl de andere persoon al een groot deel van de kennis paraat heeft en de stof eenvoudig aanleert. Een reden waarom VCA als moeilijk kan worden beschouwd, is omdat de stof niet specifiek is afgestemd op jouw beroep of functie, maar een wat algemener karakter kent. Een VCA cursus helpt hier sterk bij.

VCA zorgt voor onderliggende kennis en veiligheid bij het uitvoeren van je beroep. Natuurlijk kunnen onderdelen van het examen direct gerelateerd zijn aan jouw beroep of functie, maar VCA is ontwikkeld om een brede kennis te creëren op het gebied van veiligheid, gezondheid en het milieu in het algemeen.

 

Iedere medewerker zal tijdens het behalen van het VCA-certificaat nieuwe kennis leren. Vrijwel niemand zal zonder studie of VCA cursus het VCA-certificaat kunnen halen.

Onze ervaring als veiligheidsspecialist leert ons dat VCA goed te doen is voor iedere kandidaat. Dat moet ook, want VCA is van toepassing op elke relevante functie en elk niveau. Van starter tot ervaren leidinggevende. 

 

Het belangrijkste is dat je VCA serieus neemt. Je zult moeten studeren en oefenen. Wanneer je dit doet, zal het behalen van je VCA-certificaat goed mogelijk zijn. Onze cursisten kennen een slagingspercentage van bijna 100%.

Wat is een VCA cursus?

Om voor het VCA examen te slagen, dien je uiteraard kennis op te doen. Het examen behandelt diverse onderdelen waarop je kennis wordt getoetst. Het is mogelijk om je op diverse manieren voor te bereiden voor het examen.

Dat kan door middel van zelfstudie, bijvoorbeeld door het aanschaffen van boeken, e-boeken of e-learning. Dat is een uitstekende manier om voor te bereiden, maar wie liever meer begeleiding wil, kan kiezen voor een VCA cursus.

Wat is een VCA cursus? Een VCA cursus is een georganiseerde cursus die specifiek ontwikkeld is om je optimaal voor te bereiden op het VCA examen. De VCA cursus wordt op groepsniveau gegeven.

Tijdens veel VCA cursussen zijn er dus cursisten uit tal van sectoren. Het is bij ARBO centrum echter ook mogelijk om een VCA cursus op locatie te volgen, wanneer er voldoende deelnemers zijn.

Stap voor stap neemt een ervaren docent je mee door de examenstof, die onder andere bestaat uit:

Een VCA cursus kan dus vaak op locatie worden gegeven, maar bij een specialist zoals ARBO centrum kun je ook op diverse locaties door het land terecht voor het volgen van de VCA cursus. Dankzij de diverse mogelijkheden om voor te bereiden op het VCA examen, is er voor iedereen een optimale mogelijkheid.

Een man in een ARBO centrum polo

Voor veel mensen geldt VCA cursus als de ideale manier. Zeker voor mensen die moeite hebben om zichzelf te motiveren om zelfstandig te studeren, is de VCA cursus een perfecte stok achter de deur.

Met een VCA cursus heb je namelijk de zekerheid dat alle stof op begrijpelijke wijze wordt overgebracht. Bij ARBO centrum werken zeer ervaren docenten met naast inhoudelijke kennis van de Arbowet ook zeer veel praktijkervaring. Daardoor kunnen de docenten van VCA cursus theorie perfect koppelen aan situaties die jij in de praktijk meemaakt.

VCA zelfstudie

Een zelfstudie VCA cursus

Er zijn verschillende manieren mogelijk om een VCA cursus te volgen. Bij het horen van de term “VCA cursus” denk je wellicht direct aan een fysieke cursus op locatie. Dat hoeft echter niet zo te zijn. Een zelfstudie VCA cursus is ook mogelijk. Dit kan op twee verschillende manieren. Met behulp van cursusboeken of met behulp van een e-learning cursus.

Een VCA cursus op locatie

Een VCA cursus op locatie is voor veel werknemers gebruikelijk. Het volgen van deze cursus zorgt namelijk voor een optimale voorbereiding. Je krijgt les van een ervaren, gecertificeerde docent die ervoor zorgt dat je de cursusstof volledig begrijpt.

De docenten van ARBO centrum zijn stuk voor stuk zeer ervaren en beschikken naast bijzonder veel praktijkervaring ook over uitvoerige kennis op het gebied van de Arbowet. Door een VCA cursus op locatie te volgen, maak je de grootste kans op het in één keer halen van je VCA certificaat.

 

Wie behoefte heeft aan het volgen van een VCA cursus op locatie, kan bij ARBO centrum op diverse plekken in het land terecht. Vrijwel door het hele land bieden wij een locatie bij jou in de buurt. Bij interesse kun je inschrijven voor een VCA cursus op een van de onderstaande locaties.

Altijd een vestiging in de buurt

Met vestigingen door het hele land is ARBO centrum altijd goed bereikbaar!

Alkmaar
AlkmaarMeer informatie
Lees verder
Otterkoog 93 d
1822BX Alkmaar
Amsterdam
AmsterdamMeer informatie
Lees verder
Nieuwe Hemweg 24
1013 CX Amsterdam
Apeldoorn
ApeldoornMeer informatie
Lees verder
Violierenplein 101
7329 DR Apeldoorn
Borger
BorgerMeer informatie
Lees verder
Molenstraat 3
9531 CH Borger
Breda
BredaMeer informatie
Lees verder
Koperstraat 4
4823 AG Breda
Den Haag
Den HaagMeer informatie
Lees verder
Junostraat 6
2516 BR Den Haag
Drachten
DrachtenMeer informatie
Lees verder
De Boeg 12
9206 BB Drachten
Garderen
GarderenMeer informatie
Lees verder
Putterweg 56 02
3886 PD Garderen
Geleen
GeleenMeer informatie
Lees verder
Herenhof 2
6162 EB Geleen
Gorinchem
GorinchemMeer informatie
Lees verder
Papland 13-K
4206 CK Gorinchem
Groningen
GroningenMeer informatie
Lees verder
Eestumerweg 39
9792 RB Ten Post
Hengelo
HengeloMeer informatie
Lees verder
Aquamarijnstraat 143
7554 NP Hengelo
Hoofddorp
HoofddorpMeer informatie
Lees verder
Schuilenburg 3
2135 GJ Hoofddorp
Kapelle
KapelleMeer informatie
Lees verder
Smokkelhoekweg 10
4421JH Kapelle
Lelystad
LelystadMeer informatie
Lees verder
Koperstraat 3A
8211 AK Lelystad
Maastricht
MaastrichtMeer informatie
Lees verder
Aureliushof 160
6215 SW Maastricht
Nijmegen (BHV)
Nijmegen (BHV)Meer informatie
Lees verder
Sint Maartenstraat 34
6661 DA Elst
Nijmegen (VCA)
Nijmegen (VCA)Meer informatie
Lees verder
Kamerlingh Onnesstraat 6b
6603 AZ Wijchen
Ridderkerk
RidderkerkMeer informatie
Lees verder
Rembrandtweg 257
2981 CZ Ridderkerk
Sneek
SneekMeer informatie
Lees verder
Harmen Sytstrastraat 8a
8602 TM Sneek
Soest
SoestMeer informatie
Lees verder
Willaertstraat 49c
3766 CP Soest
Spijkenisse
SpijkenisseMeer informatie
Lees verder
Hofweg 1
3208 LE Spijkenisse
Utrecht
UtrechtMeer informatie
Lees verder
Ringveste 3-B
3992 DD Houten
Venray
VenrayMeer informatie
Lees verder
Macroweg 22
5804 CL Venray
Waalwijk
WaalwijkMeer informatie
Lees verder
Industrieweg 90c
5145 PW Waalwijk
Zoetermeer
ZoetermeerMeer informatie
Lees verder
Aluminiumstraat 47
2718 RB Zoetermeer
Zwolle
ZwolleMeer informatie
Lees verder
Baileystraat 2-D
8013 RV Zwolle
Previous
Next

In-house VCA cursus

Naast een zelfstudiecursus of een VCA cursus op locatie, is het bij ARBO centrum ook mogelijk om een in-house VCA cursus te volgen. Een in-house VCA cursus verzorgd door ARBO centrum biedt je dezelfde kwaliteit en voordelen als het volgen van een VCA cursus op een van onze locaties.

Er zijn echter nog extra voordelen die het aantrekkelijk maken om voor een in-house VCA cursus te kiezen. Allereerst gemak. Er hoeft niet gereisd te worden en dat betekent minder tijdverlies.

Bovendien heeft het volgen van een VCA cursus op de eigen bedrijfslocatie als belangrijk extra voordeel dat de theorie zeer praktijkgericht kan worden gedoceerd.

Onze docenten kunnen de theorie altijd zo veel mogelijk toespitsen op de situatie en omgeving. Spelen de risico’s die VCA  behandelt zich af in en om de eigen locatie? Dan kunnen deze perfect als voorbeeld worden gebruikt.

Een in-house VCA cursus is mogelijk bij voldoende animo vanuit dezelfde organisatie. Neem contact met ARBO centrum op voor meer informatie.

Een VCA training volgen

Een VCA training volgen, is de optimale manier om je voor te bereiden op het VCA examen. Dit is een ander woord voor VCA cursus. Wanneer je een VCA boek aanschaft of een e-learning cursus volgt, ben je verzekerd van de noodzakelijke inhoud en kwaliteit om je goed voor te bereiden op het examen.

VCA training

Tijdens een VCA training profiteer je echter van de kennis en ervaring van een docent. De docent kan vragen beantwoorden, meer uitleg geven en context aan de inhoud geven. Daarom is een VCA training voor veel mensen de beste methode om te leren voor het examen. Een voordeel van een VCA boek is echter weer dat je kunt leren in je eigen tijd, op een moment waarop het jou uitkomt.

VCA training

Een VCA training volgen, is uitstekend te doen. Dit omdat de trainingen het hele jaar door met grote regelmaat worden gegeven. Bovendien gebeurt dit bijna altijd op een locatie bij jou in de buurt.

Een VCA training duurt dus slechts een dag. Ben je werkzaam in een organisatie en is er sprake van animo voor het volgen van een VCA training onder meerdere werknemers? Dan is het vaak mogelijk om een VCA training op locatie te verzorgen.

 

Meer over een VCA training

Leren met een VCA boek

Naast een VCA cursus is een VCA boek ook een veelgebruikte methode om te leren voor je VCA examen. Leren met behulp van een VCA boek betekent dat je kunt leren op je eigen tempo en wanneer het jou uitkomt. 

Het is niet zo dat leren op de ene manier beter is dan op de andere. Of voor jou een cursus, e-learning cursus of VCA boek de beste oplossing is, is vooral afhankelijk van jouw voorkeuren.

Een mockup van een bladzijde in het VCA boek van ARBO centrum
Een bril liggend op een VCA boek

Vind je het belangrijk om in je eigen tempo te kunnen leren en dit te doen op momenten waarop het jou uitkomt? Dan is leren met een VCA boek wellicht de beste manier voor jou.

Een ander voordeel van leren met een VCA boek is dat je kunt zorgen voor herhaling wanneer dit nodig is. Hoewel een docent er op VCA cursus altijd alles aan zal doen om jou de stof te laten herinneren, is er geen tijd om alles meerdere keren te herhalen.

Een pen in de hand van iemand die aan het studeren is

Een VCA boek kun je pakken wanneer je wilt. Herhaling is vaak de beste manier om stof echt goed te onthouden. Een VCA boek stelt je in staat om, indien gewenst, ruim van tevoren te beginnen, op je eigen tempo te leren en stof te herhalen waar nodig. Waarbij een VCA cursus wat minder eigen ingeving is.

Een VCA boek bestellen

Wanneer je een VCA boek bestelt, wil je verzekerd zijn van kwaliteit. Het laatste dat je wilt, is dat je er tijdens het examen achter komt dat het boek verkeerde of onvolledige informatie verstrekt. ARBO centrum heeft een eigen webshop waar je jouw VCA boek kunt bestellen. Je kunt het boek laten verzenden of afhalen op het hoofdkantoor in Ede.

  

Op www.cursusboeken.nl vind je alle mogelijke VCA boeken. Dit betekent dat je hier terecht kunt voor een boek voor VCA basis, een boek voor VCA VOL en een boek voor VIL VCU. Tevens kun je kiezen voor een boek dat alle drie de vormen van VCA behandelt. Dit is niet alleen handig voor werknemers die in de toekomst willen doorgroeien, maar ook voor organisaties als naslagwerk.

 

Met behulp van dit boek kan iedereen in de organisatie te allen tijde belangrijke informatie over VCA raadplegen. Wie zich zelfstandig voor wil bereiden op het afleggen van het VCA examen, kan met een VCA boek ook direct oefenen voor het examen, door middel van het maken van proefexamens. De in de boeken opgenomen proefexamens komen qua inhoud en vraagstelling volledig overeen met de daadwerkelijke examens.

Een VCA e-learning cursus

Een VCA e-learning cursus biedt dezelfde kwaliteit die VCA boeken bieden, maar dan met belangrijke extra mogelijkheden. Een VCA boek is niet voor iedereen die zelfstandig wil leren geschikt. Werknemers met dyslexie of laaggeletterdheid, bijvoorbeeld, zijn doorgaans niet geholpen met zo’n boek. Voor hen is een VCA e-learning cursus ideaal. Ook deze is via Cursusboeken.nl te bestellen.

Een VCA e-learning cursus is niet alleen bedoeld voor mensen die met fysieke boeken niet geholpen zijn. Voor iedereen is dit een zeer effectieve en aangename manier om te leren. Een VCA e-learning cursus is de best gelijkende vervanging voor het volgen van een VCA cursus op locatie. 

 

Het is een zeer interactieve en visuele manier om te leren voor het VCA examen. Veel mensen zijn visueel ingesteld. Dit betekent dat zij nog beter leren wanneer zij visuele voorbeelden te zien krijgen.

online leren

Het VCA examen

Om het certificaat te halen, dien je VCA examen te doen. Het VCA examen is de enige manier om het certificaat te bemachtigen. Het VCA examen wordt schriftelijk afgenomen. Het is een theoretisch examen waarbij je getoetst wordt op je kennis.

VCA examen maken

Alleen wanneer je voor het examen slaagt, zal je het certificaat uitgereikt krijgen. Mocht je niet slagen, dan heb je de mogelijkheid om op korte termijn opnieuw examen te doen.

Zoals eerder op deze pagina al aangehaald, kan het VCA examen in meerdere talen worden afgelegd. In diverse sectoren zijn mensen werkzaam met een andere achtergrond dan de Nederlandse. Ook voor hen is het belangrijk (en verplicht) om kennis te hebben op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid. Ongeacht afkomst of gesproken taal gelden voor iedereen dezelfde verplichtingen.

 

Het VCA examen is officieel erkend. Het behandelt alle onderdelen die voor VCA van belang zijn. Desalniettemin kan de exacte inhoud van het examen per locatie en per moment verschillen. De examens zijn zo opgebouwd dat belangrijke stof altijd op correcte wijze getoetst wordt.

VCA examen in verschillende talen
Een VCA examen maken

Wat moet je weten voor je VCA examen?

Wat je moet weten voor je VCA examen blijft uiteraard een verrassing tot op het examen zelf. Er is echter een eenvoudig antwoord op deze vraag en dat is: alles. Alle stof die je leest in je VCA boek, behandelt in een e-learning cursus of die gedoceerd wordt tijdens VCA training, is van belang.

Alle stof kan ook terugkomen in het examen. Het is dus niet zinvol om in te zetten op alleen maar hoofdlijnen, of om informatie die wellicht niet direct belangrijk lijkt links te laten liggen. Het VCA examen is een grondige toets van je kennis waarbij alle aspecten terugkomen.

 

Het is niet relevant om je af te vragen wat je moet weten voor je VCA examen. Het uitgangspunt is dat je alle benodigde kennis opdoet. Als het goed is, betekent dit dat je uit eigen motivatie alles wilt weten. De kennis die je opdoet, maakt je namelijk een betere medewerker die zijn/haar werkzaamheden nog vaardiger en veiliger uit kan voeren.

Maak een VCA proefexamen

Het volgen van een VCA cursus, bestuderen van een VCA boek of doen van een VCA e-learning cursus is een uitstekende manier om je voor te bereiden op het VCA examen. Dit geeft je echter nog geen feeling met het daadwerkelijke examen.

VCA examen

Bij een VCA cursus van ARBO centrum is er de mogelijkheid om een VCA proefexamen te maken. Dit kan belangrijk zijn en een verschil maken. Het afleggen van een examen blijft voor de meeste mensen nogal spannend.

 

Door te oefenen met een VCA proefexamen krijg je een goed gevoel bij het maken van het uiteindelijke examen. Je ervaart de vraagstelling, maar doet ook ervaring op met het geven van antwoorden onder tijdsdruk.

 

Hoe lang duurt een VCA examen?

Je vraagt je waarschijnlijk af hoe lang een VCA examen duurt. Dit hangt af van het examen dat je aflegt. Voor het VCA basisexamen geldt een duur van 60 minuten. Het VOL VCA examen duurt 75 minuten, evenals het VIL-VCU examen.

 

Een uur (of 75 minuten) lijkt misschien kort of lang naar jouw idee. Daarom is het goed om een VCA proefexamen te maken. Op die manier kom je erachter of je binnen de gestelde tijd alle vragen kunt beantwoorden.

Hoeveel vragen heeft een VCA examen?

Een VCA examen heeft een vast aantal vragen. Voor het B-VCA examen geldt een aantal van 40 vragen. Deze 40 vragen dienen dus binnen 60 minuten beantwoord te zijn. Het VOL-VCA en VIL-VCU examen bestaan uit 70 vragen waarvoor 75 minuten als limiet geldt.

Per vraag heb je bij een VOL-VCA of VIL-VCU examen dus iets minder lang de tijd dan bij het B-VCA examen. Voor alle examens geldt echter dat er rekening wordt gehouden met een realistische tijd om de vragen te beantwoorden.

Waar kan ik VCA examen doen?

Je kunt dus bij de vestiging van ARBO centrum van jouw keuze examen doen voor je VCA certificaat. Hier komt SSVV om jouw examen af te nemen. Ook een VCA cursus is mogelijk op deze locaties.

 

Bekijk onze vestigingen

VCA examen afleggen met dyslexie

Voor medewerkers met dyslexie is het vaak een zeer moeilijke en soms onmogelijke opgave om examen te doen. Hier wordt rekening mee gehouden. Examen kandidaten met dyslexie kunnen een examen maken waarbij vragen worden voorgelezen: het zogenaamd VCA voorleesexamen. Dit examen is inhoudelijk 100% gelijk aan het schriftelijke examen.

VCA Infra

De stichting SSVV beheert het inhoudelijke gedeelte van VCA. Voor controle, met name op het gedeelte van examens, heeft deze stichting VCA Infra ingeschakeld.

VCA Infra is een stichting die namens de SSVV verantwoordelijk is voor onder andere:

 

  • Het realiseren van een optimale infrastructuur binnen het VCA stelsel
  • Het bewaken van de kwaliteit van de Examencentra VCA
  • Het beheer en de inhoud van VCA en SOG-examens
  • De examendistributie van jaarlijks 260.000 examens

VCA Infra heeft dus een belangrijke rol in het handhaven van de kwaliteit van VCA. Tot hun dagelijkse werkzaamheden behoren onder andere:

 

  • Communicatie met de stakeholders binnen het stelsel
  • Regelgeving en compliance binnen het stelsel vastgelegd in het Handboek VCA/SOG
  • Meer werkzaamheden inzien

VCA diploma

Een jongen met een helm onder zijn arm en een duim omhoog

De termen “VCA certificaat” en “VCA diploma” worden nog wel eens door elkaar heen gebruikt. Ze verwijzen echter naar hetzelfde. Een certificaat is voor bedrijven en een diploma is voor de werknemers. Er zijn diverse VCA diploma’s die je kunt behalen. Welk diploma voor jou geschikt is, hangt af van de functie die je uitvoert. Er zijn drie verschillende certificaten die kunnen worden behaald: VCA basis, VCA VOL en VIL-VCU.

Wat als mijn VCA diploma kwijt is?

Een vraag die vaak wordt gesteld, is: wat als mijn VCA diploma kwijt is? Het is namelijk zo dat er geen nieuw diploma of kopie van het diploma wordt verstrekt. Dit betekent gelukkig niet dat je in een situatie komt dat je diploma niet meer geldig is, of dat je opnieuw examen moet doen. 

 

Via het VCA-register kun je een uittreksel aanvragen. Dit geldt als bewijs dat je aan VCA-verplichting voldoet en kan gebruikt worden in plaats van je diploma.

Hoe oud moet je zijn voor een VCA diploma?

Werknemers en zelfstandigen van elke leeftijd mogen VCA examen doen en zo hun VCA diploma halen. Daarbij mogen ze dus ook altijd een VCA cursus volgen.

VCA basis

Ben je een uitvoerende medewerker, dan is VCA basis het geschikte certificaat. VCA basis is specifiek ontwikkeld voor werknemers en ZZP’ers die werkzaam zijn in een risicovolle omgeving of op een risicovolle locatie.

bouwvakkers

Wat onder “risicovol” wordt verstaan, is in de wet niet gespecificeerd. Bij de eerder op deze pagina genoemde branches is hier vrijwel altijd sprake van. Vandaar dat werkgevers en opdrachtgevers in deze branches vrijwel altijd zullen vragen om een VCA certificaat.

Bij VCA basis ligt de nadruk op het minimaliseren van risico’s en het zo veilig mogelijk uitvoeren van alle werkzaamheden. Je leert welke risico’s er zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

 

risicovolle branches

Je wordt je hier bewust van en leert hoe je hier optimaal mee om moet gaan. Je voldoet aan de basis veiligheid VCA. Wanneer je aan de B-VCA voldoet, kun je al je werkzaamheden zo veilig mogelijk uitvoeren. 

 

Aan al je werkzaamheden kunnen risico’s verbonden zijn. Risico’s die niet alleen voor jou gelden, maar ook voor de omgeving of voor anderen die op dezelfde locatie werkzaam zijn. Dankzij VCA basis wordt elke werkomgeving veiliger en gebeuren hier minder ongelukken.

VCA VOL

Leidinggevenden hebben extra verantwoordelijkheden ten opzichte van uitvoerende medewerkers. Als leidinggevende ben je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van je teamleden.

Daarom is het VCA basiscertificaat voor leidinggevenden niet voldoende. VCA VOL voorziet in de extra behoeften. Voor een deel is VCA VOL gelijk aan VCA basis. Ook als leidinggevende dien je op de hoogte te zijn van de risico’s die je loopt tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden, en de risico’s die anderen hierdoor lopen.

op de bouw

"VCA VOL cursus is ten opzichte van de basiscursus dan ook uitgebreider. VCA VOL cursus behandelt specifieke kennis en situaties die op leidinggevenden van toepassing zijn."

VCA VOL cursus is ten opzichte van de basiscursus dan ook uitgebreider. VCA VOL cursus behandelt specifieke kennis en situaties die op leidinggevenden van toepassing zijn.

 

Wie goed en veilig leiding geeft, is zich echter ook bewust van de risico’s van zijn of haar teamleden. VCA VOL leert je veilig leidinggeven. Dit betekent dat je leert hoe je waarborgt dat jouw teamleden te allen tijde hun werkzaamheden zo veilig mogelijk uitvoeren.

 

In VCA VOL is er extra aandacht voor leidinggevende aspecten met het oog op veiligheid, gezondheid en milieu. Het waarborgen van veiligheid op het werk is altijd een teamprestatie. Van leidinggevenden wordt in dit opzicht meer geëist. Met VOL VCA kun je aantonen dat jij als leidinggevende aan deze eisen voldoet. 

VCA uitzendbureau / VIL-VCU

In elke branche en in vrijwel elk bedrijf zijn mensen in diverse hoedanigheden aan het werk. Onder hen zijn veel mensen die geplaatst zijn door een uitzend- of detacheringsbureau. Ook deze bureaus dienen kennis te hebben van veiligheid. Alleen op die manier kunnen zij de juiste kandidaten selecteren en plaatsen. 

VCA VIL-VCU

Daarom is er ook een speciale VCA voor uitzendbureaus. Deze VCA staat bekend als VCA VCU of VIL-VCU. Dit VCA veiligheidsdiploma is specifiek ontwikkeld voor intercedenten. Met dit diploma tonen zij aan dat zij beschikken over de noodzakelijke kennis om het juiste personeel te detacheren.

"De Arbowet stelt dezelfde eisen aan ZZP’ers als aan personeel dat werkt in loondienst of via detachering."

Welke VCA heeft een ZZP’er nodig?

In de sectoren waarin VCA gemeengoed is, zijn doorgaans veel ZZP’ers werkzaam. Mensen vragen zich vaak af of een ZZP’er ook een VCA certificaat dient te hebben. De Arbowet stelt dezelfde eisen aan ZZP’ers als aan personeel dat werkt in loondienst of via detachering.

Dit betekent dat ook een ZZP’er idealiter een VCA certificaat heeft. Welke VCA een ZZP’er nodig heeft, is net als bij andere dienstverbanden afhankelijk van de functie. Er is voor ZZP’ers geen apart soort VCA. Ook zij kunnen dus een VCA basis of VCA VOL halen.

Voor ZZP’ers is het wellicht extra belangrijk om hun VCA te behalen. Hoewel steeds meer werkgevers investeren in de veiligheidsopleiding van hun personeel, vergoeden niet alle werkgevers het halen van een VCA certificaat voor ZZP’ers.

Wanneer je als ZZP’er besluit om je VCA certificaat te halen, heb je wellicht een belangrijke voorsprong op de arbeidsmarkt. Je bent extra interessant om in te huren voor opdrachtgevers. Een VCA cursus zal je goed voorbereiden.

Wanneer je als ZZP’er besluit om je VCA certificaat te halen, heb je wellicht een belangrijke voorsprong op de arbeidsmarkt. Je bent extra interessant om in te huren voor opdrachtgevers.

 

Niet alleen betekent het namelijk dat een opdrachtgever niet verder in jou hoeft te investeren; je toont ook van tevoren al aan dat je over belangrijke kennis beschikt en met zekerheid kunt worden ingezet op de opdracht.

Wat is een VCA certificaat?

Om het bovenstaande te bewijzen, moet je een geldig VCA certificaat kunnen overhandigen. Wat is een VCA certificaat? Het VCA certificaat is een op persoonlijke titel verstrekt certificaat dat je ontvangt nadat je bent geslaagd voor het VCA examen.

Dit examen is officieel erkend en sluit aan op de eisen van de Arbowet. Het examen behandelt vaste onderdelen die vereist zijn om voldoende kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te kunnen waarborgen.

VCA certificaat als pas

ARBO pas

Tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden, kun je gecontroleerd worden. Je bent verplicht om aan te kunnen tonen dat je aan de veiligheidseisen die worden gesteld, voldoet. Idealiter doe je dit tijdens een controle direct. Dat is niet verplicht. Achteraf aantonen is ook mogelijk.

 

Om het zo eenvoudig mogelijk te maken om direct aan te tonen dat je aan VCA voldoet, wordt het VCA certificaat samen met een pas uitgereikt. Deze pas is dus geen echt certificaat, maar een pas die je eenvoudig bij je kunt dragen, niet snel beschadigt en die lang meegaat.

Hoe lang is VCA geldig?

VCA kent een beperkte geldigheid. Daar is uiteraard bewust voor gekozen. In welke branche je ook werkzaam bent: er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Wanneer je het VCA certificaat hebt behaald, wordt daarmee voor een vooraf bepaalde periode bewezen dat je over de noodzakelijke kennis beschikt. Maar hoe lang is VCA geldig? Een VCA certificaat kent een geldigheid van 10 jaar. Na deze tien jaar is het mogelijk om opnieuw voor een duur van tien jaar je VCA certificaat te halen. Je zult dan opnieuw examen af moeten leggen.

de bouw op

"In het VCA register kun je een VCA check uitvoeren van jezelf of van een ander."

Het examenmateriaal voor het VCA certificaat wordt altijd up to date gehouden. Heb je tien jaar geleden je VCA certificaat gehaald en doe je nu opnieuw examen, dan zal het huidige examen er op veel punten anders uit kunnen zien. En over tien jaar zal het examen wellicht weer (sterk) verschillen van het examen van nu. Dat is logisch, want ontwikkelingen staan niet stil.

Het VCA register

Voldoen aan eisen heeft alleen waarde wanneer dit ook gecontroleerd kan worden. Hiervoor bestaat het VCA register. Het VCA register heet voluit het VCA Centraal Diploma Register. In deze databank zijn alle uitgegeven VCA certificaten opgenomen die verstrekt zijn door erkende VCA opleiders. Deze VCA databank kan worden geraadpleegd voor het uitvoeren van een VCA check.

vca register

Alle vormen van VCA-certificaten zijn opgenomen in het VCA register. Hierin kan dus worden gecontroleerd of een organisatie VCA-gecertificeerd is, maar ook van werknemers kan de status worden opgevraagd. De diploma’s VCA-B, VCA VOL en VIL VCU zijn hierin opgenomen.

Het VCA register is ook bekend als het CDR: het Centraal Diploma Register. Het CDR wordt beheerd door de SSVV, Stichting Samenwerken Voor Veiligheid. In het CDR staan alle VCA-registraties en SOG’s opgenomen. SOG’s zijn opleidingen uit de SSVV Opleidingengids.

 

Het VCA register neemt alleen de Nederlandse VCA’s op. Dit betekent dat eventuele vergelijkbare buitenlandse certificeringen hierin niet opgenomen zijn. Het VCA register is dus geen totaaloverzicht van mogelijke veiligheidscertificeringen.

Wanneer een bedrijf VCA-gecertificeerd is, of een werknemer een VCA-certificaat heeft behaald, moet dit zichtbaar en controleerbaar zijn in het VCA register. Wanneer er sprake is van een geldig certificaat, maar dit niet vindbaar is in het register, kan er contact worden opgenomen om de vermelding te controleren en alsnog toe te laten voegen.

Hoe werkt een VCA check?

In het VCA register kun je een VCA check uitvoeren van jezelf of van een ander. Je kunt hierin nagaan of iemand in het bezit is van een VCA certificaat. Zowel het VCA basis, VCA VOL als VIL-VCU certificaat is hierin opgenomen.

Ook de geldigheid is te controleren. Zo kun je direct zien hoe lang het certificaat nog geldig is en wanneer er opnieuw examen moet worden gedaan om de geldigheid te verlengen.

Een VCA opvragen is eenvoudig. Dit kan op de website van het VCA Centraal Diploma Register. Een VCA opvragen is mogelijk met het invoeren van de achternaam en geboortedatum van degene voor wie je gegevens opvraagt,  of met behulp van het VCA diplomanummer. 

VCA register voor bedrijven

Niet alleen werknemers en zelfstandigen met een VCA certificaat zijn opgenomen in een register. Dit geldt ook voor bedrijven die voldoen aan de eisen van VCA. Er is een speciaal VCA register voor bedrijven. In het CCR (Centraal Certificaten Register) kan worden gecontroleerd of een bedrijf werkt met geldige VCA certificaten.

Hoe lang is het VCA diploma van een personeelslid geldig?

Ieder personeelslid, ook ZZP’ers, is verplicht om te werken met een geldig VCA diploma. Wanneer werkgevers zich afvragen hoe lang het VCA diploma van een personeelslid geldig is, kan dit eenvoudig worden gecontroleerd in het VCA register.

Wanneer blijkt dat VCA verlopen is, is het zaak om de werknemer zo snel mogelijk opnieuw examen te laten doen. Tot die tijd is het niet aan te raden om het betreffende personeelslid verder te laten werken.

 

Deze onwenselijke situatie kan eenvoudig voorkomen worden door de geldigheid van het VCA-certificaat bij te houden. Idealiter wordt ervoor gezorgd dat er automatisch een melding wordt ontvangen wanneer de geldigheid van het certificaat binnen enkele maanden verloopt.

VCA Nederland versus internationaal

De bepalingen omtrent VCA in Nederland zijn duidelijk. Maar hoe zit het in het buitenland? Is bijvoorbeeld VCA van Nederland geldig in het buitenland, of moet je een ander certificaat halen wanneer je in het buitenland wordt ingezet of een buitenlandse klus aanneemt?  Hoe zit het daar met VCA geldigheid?

Het VCA certificaat is niet alleen in Nederland geldig. Het aantal landen dat VCA van Nederland accepteert, is echter vrij beperkt. België hanteert exact hetzelfde systeem als Nederland. Jouw in Nederland behaalde VCA certificaat wordt dus ook daar erkend. Naast België wordt VCA van Nederland ook erkend in: Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Ga je in het buitenland werken, dan dien je mogelijk een ander certificaat te halen of op andere wijze aan te tonen dat je capabel bent. Word je door je werkgever naar het buitenland gezonden, dan is het in de basis de verantwoordelijkheid van de werkgever om aan alle eisen te voldoen. Ga je als zelfstandige aan de slag in het buitenland? Check dan goed van tevoren welke eisen er worden gesteld. 

Ga je in het buitenland werken, dan dien je mogelijk een ander certificaat te halen of op andere wijze aan te tonen dat je capabel bent. Word je door je werkgever naar het buitenland gezonden, dan is het in de basis de verantwoordelijkheid van de werkgever om aan alle eisen te voldoen. Ga je als zelfstandige aan de slag in het buitenland? Check dan goed van tevoren welke eisen er worden gesteld. 

In Europa zijn de veiligheidseisen vaak duidelijk. VCA Nederland is een indirect voortvloeisel uit Europese wetgeving. Met VCA voldoet Nederland aan de Europese eisen. 

 

Andere landen hebben hun eigen manier om hieraan te voldoen. Zorg ervoor dat je hier goed naar informeert en de nodige maatregelen treft alvorens je in het buitenland aan het werk gaat. Dit geldt zeker ook voor werkzaamheden buiten Europa. Lang niet in alle landen buiten Europa zijn de eisen wettelijk vastgelegd of geregeld zoals bij ons.

Veelgestelde vragen over VCA

Op deze pagina hebben wij je zo volledig mogelijke informatie gegeven over VCA. Desondanks kan het zo zijn dat jouw vraag nog niet helemaal beantwoord is. Hieronder vind je beknopt antwoord op de meest gestelde vragen over VCA en VCA cursussen. Staat ook hier jouw vraag niet tussen? Neem dan contact met ons op. De lijst met vragen en antwoorden wordt regelmatig bijgewerkt.